Homologacions

A Dibtec 3D gestionem el procés complet d'homologació i marcatge dels teus productes, mitjançant assajos i avaluacions de conformitat, per complir amb els criteris tècnics i de seguretat recollits en les directives i normatives aplicades en cada cas.

Vols saber més?

01.

ico homoligaciones

Homologacions

Tramitem homologacions per certificar i garantir que els teus productes, equips, maquinària o vehicles, tan nous com reacondicionats, compleixen les regulacions del país d'ús.

Necessites una homologació?

02.

ico marcados

Marcatges CE

Disposem de serveis de marcatge CE per garantir l'accés i comercialització dels teus productes al mercat Europeu conforme les directives i reglaments vigents.

Necessites un marcatge CE?